Mam poniższy kod:
Kod:
zPortu LineString = new LineString(p:port)
zPortu.SetSource = /dev/usb00
zPortu.Where = Destination(new, dane.xml)
s = new(string)
for s = getToLine(i) to s.MaxLine
{ zPortu.Read(s.ReadToEnd) }
Po wykonaniu kodu, telefon ulega restartowi. Czemu?