Witam wszystkich, którzy zainteresowali się tym tematem i z góry dzięki za chęć udzielenia pomoc :)
A teraz o co mi chodzi.

Pracuje obecnie nad aplikacja na Windows Phone 7.1 , która ma korzystać z lokalnej bazy danych. Z racji tego że jestem początkującym przeszperałem internet i to co udało mi się znaleźć postarałem się umieścić w apce. Problem w tym, że nie bardzo rozumiem wszystkie linijki kodów które wprowadziłem, dlatego prosiłbym o proste wyjaśnienie i naprowadzenie mnie na to co chcę dalej zrobić.

Mam przygotowany schemat bazy danych, która będzie mi potrzebna do obsługi apki.

Zacząłem od kodu tworzącego Tabele "Modele" i dodałem do niej na razie dwie kolumny "ModeleId" i "NazwaModelu"
W "ModeleId" ustawiłem jako klucz główny i dałem wartość int chce żeby potem łączyła się poprzez relacje z inną tabelą na podstawie tego klucza, kolumna "NazwaModelu" ma wartość string chce żeby przechowywała 5 nazwa motocykli, po to aby w głównym oknie aplikacji obiekt "ListPicker" mógł pobrać sobie z tej kolumny wprowadzone nazwy motocykli i wyświetlił je użytkownikowi.

Oto kod który puki co umieściłem w MainPage.xaml.cs:

Kod:
[Table]
public class Modele : INotifyPropertyChanged, INotifyPropertyChanging
{
  private int _ModelId;

  [Column(IsPrimaryKey= true, IsDbGenerated= true, DbType= "INT NOT NULL Identity", CanBeNull= false, AutoSync= AutoSync.OnInsert)]
  public int ModelId
  {
    get
    {
      return _ModelId;
    }
    set
    {
      if (_ModelId != value)
      {
        NotifyPropertyChanging("ModelId");
        _ModelId = value;
        NotifyPropertyChanged("ModelId");
      }
    }
  }

  private string _NazwaModelu;

  [Column(IsPrimaryKey = false, IsDbGenerated = true, DbType = "INT NOT NULL Identity", CanBeNull = false, AutoSync = AutoSync.OnInsert)]
  public string NazwaModelu
  {
    get
    {
      return _NazwaModelu;
    }
    set
    {
      if (_NazwaModelu != value)
      {
        NotifyPropertyChanging("ProducentId");
        _NazwaModelu = value;
        NotifyPropertyChanged("ProducentId");
      }
    }
  }

  [Column(IsVersion = true)]
  private Binary _version;
  #region INotifyPropertyChanged Members

  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

private void NotifyPropertyChanged(string propertyName)
{
  if (PropertyChanged != null)
  {
    PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
  }
}

#endregion

#region INotifyPropertyChanging Members

public event PropertyChangingEventHandler PropertyChanging;

private void NotifyPropertyChanging(string propertyName)
{
  if (PropertyChanging != null)
  {
    PropertyChanging(this, new PropertyChangingEventArgs(propertyName));
  }
}

#endregion
}
Teraz pytanie do was, czy wstępnie jest to dobrze napisane? Jeśli tak to w jaki sposób do kolumny "NazwaModelu" mogę na sztywno wprowadzić 5 nazw modeli motocykli, aby potem odwołując się przez obiekt "ListPicker" to tego zostały one wyświetlone w tym obiekcie?
Kolumny "ModelId" na razie nie ruszam, bo chcę żeby była ona tylko kluczem głównym.

Co dokładnie jeszcze oznacza ten zapis przy kolumnach?
Kod:
IsDbGenerated = true, DbType = "INT NOT NULL Identity", CanBeNull = false, AutoSync = AutoSync.OnInsert