Hej. Mam problem z kodem. Używam czegoś takiego do notyfikacji:

Kod:
var toastNavigationUriString = "#/MainPage.xaml?param1=12345";
      var toastElement = ((XmlElement)toastXml.SelectSingleNode("/toast"));
      toastElement.SetAttribute("launch", toastNavigationUriString);

      // Create the toast notification based on the XML content you've specified.
      ToastNotification toast = new ToastNotification(toastXml);

      // Send your toast notification.
      ToastNotificationManager.CreateToastNotifier().Show(toast);
Jak potem odebrać parametr "param1" w MainPage? W OnNavigateTo daję np.
Kod:
e.Parameter.ToString()
i zwraca pustego stringa... Co jest nie tak?