Hóa đơn điện tử có thể cách được số ngày tháng ? Thực tế hoạt động hiện nay nhiều loại hình dịch vụ dịch vụ, xây dựng và ngay thương mại, không thể cách lùi ngày xuất hóa đơn gây rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Giải pháp nào cho vấn đề này?Inbox kết bạn Zalo để mình tư vấn chi tiết nhé:
http://♥♥♥♥♥♥♥/2xa7BGn Dịch vụ triển khai các công việc chuyên môn với Doanh nghiệp mới thành lập 2020


LIÊN HỆ: 0915219101