1. Wyłącz telefon.
2. Trzymaj jednocześnie vol+ i vol- i nie puszczaj.
3. Wciśnij na 3 sekundy Power.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie.