Software Reset przydaje się w przypadkach gdy:
- pojawią się błędy oprogramowania, które nie zostaną naprawione poprzez Hardware Reset (wyciągnięcie baterii),
- chcesz wyczyścić swój telefon, np. gdy kupiłeś używany telefon.

Aby wykonać Software Reset w Samsung Omnia 7 należy:
1. Wyłączyć telefon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przyciski: Volume-, przycisk migawki aparatu oraz przycisk włączania telefonu (przez 3 sekundy).
3. Postępować zgodnie z instrukcją na ekranie (wcisnąć 2 razy przycisk Home).