Poniższy podział ma za zadanie pomóc w wyborze odpowiedniego administratora jeżeli ktoś chce się skontaktować z Administracją Forum.

Rammiro - Właściciel Portalu oraz Forum. Zajmuje się wyłącznie oraz na wyłączność sprawami związanymi z reklamą, finansami, współpracą pomiędzy portalami/firmami itd.

Artur - zajmuje się sprawami wewnątrz ekipy redakcyjnej portalu jak również ogólnymi sprawami forum.

Tahion - odpowiada za obsługę działów i tematów na forum. Poza tym zajmuje się ogólnymi sprawami forum.

Mcmc – jest odpowiedzialny za koordynację pracy ekipy moderacyjnej. Zajmuje się również sprawami użytkowników związanymi z moderacją forum.

Cyceron - odpowiedzialny za sprawy techniczne forum i portalu. Piszemy do niego wówczas, kiedy zauważymy problemy z funkcjonowaniem strony, lub jeśli macie propozycje dodatków i modyfikacji na forum i/lub portalu.